Το epixeiro.gr για τον νέο κύκλο της Leaders Academy

Share This Post

Η Ακαδημία είναι η μοναδική πρωτοβουλία στην Ελλάδα που στοχεύει στην υποστήριξη των Ιδρυτών μέσω της αναβάθμισης των Ηγετικών Δεξιοτήτων τους σε θέματα όπως Ηγεσία, Επικοινωνία, Διαπραγματεύσεις, Personal Branding, Service Design, Διοίκηση Προσωπικού, Βασικές Αρχές HR και Προσωπική Ευεξία.

Στο πρόγραμμα διάρκειας 3 μηνών, 12 επιλεγμένοι Ιδρυτές θα συμμετέχουν σε 10 εκπαιδευτικές συναντήσεις και παράλληλα θα υποστηρίζονται από την ομάδα των Coaches της Startup Pathways με 6 προσωπικές συναντήσεις coaching.

Διαβάστε περισσότερα στο epixeiro.gr

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch